PROGRAM HAKKINDA

AUZEF’e bağlı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, iki yıllık uzaktan öğretim ön lisans programıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nın amacı, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin kontrol ve denetim mekanizmasının ihtiyacı olan nitelikli personel kaynağını yetiştirmektir. Bu program ile birlikte, gerek üretim gerekse hizmetler sektöründe mevcut çalışanların sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışıp çalışmadığını kontrol edebilecek, işletmeleri bu bağlamda doğru ve uygun önlemleri almaya yönlendirebilecek alanında uzman bireyler yetiştirilecektir. Program, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen, bunlar doğrultusunda gerekli tedbirleri alabilen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olan ve gelişmeleri izleyen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Detaylı Bilgi 

Programda eğitim alan öğrenciler;

 • İş sağlığı ve güvenliği problemleri çözme yeteneğine sahip olabilme ve ayrıntılı tekniklerle analiz becerisini elde edebilme,
 • Çalışma çevresine dair bilgileri edinme, iş ve sağlık arasındaki ilşkileri değerlendirme donanıma sahip olma,
 • Hayatın tamamının bir öğrenme süreci olduğunu içselleştirme yeteneği; bilimsel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni; kendine güven ve girişim gücü sahibi olma; iş yerinde ekip çalışması içinde dayanışmayı ön plana alma yeteneğine sahip olmaktadırlar.

Başvuru Koşulları

İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programına başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

Meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dersler ve Ders Materyalleri

İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programı; iş sağlığı ve güvenliği, işletme, hukukun temel kavramları, sosyal güvenlik hukuku, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, ilkyardım, çalışan psikolojisi, risk değerlendirmesi ve metodolojisi gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, iki yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet

İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” ünvanına sahip olurlar.

Kariyer Olanakları

İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programı’ndan mezun olanlar, özel sektördeki işletmelerde istihdam olanağına sahip olma yanında, aşağıdaki kamu kurumlarında da çalışabilmektedirler;

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Devlet Hastaneleri
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,
 • SGK
 • Belediyeler,
 • Üniversiteler,
 • SHÇEK,
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, vb.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.