AKADEMİK KADRO

Birim Koordinatörü

Prof.Dr. İlhan İLKILIÇ

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Şenol KURT

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Bilim Alanı Uzmanı

Prof. Dr. Mehmet Sarper ERDOĞAN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ali AYDIN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜLER

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Aydın TAVMAN

İstanbul Üniversitesi

atavman@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 17581

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR

İstanbul Üniversitesi

acara@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 18273

Özgeçmiş

Prof. Dr. Cavide UYARGİL

İstanbul Kültür Üniversitesi

Özgeçmiş

Prof. Dr. Halil İbrahim SARIOĞLU

İstanbul Üniversitesi

sarioglu@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12670

Özgeçmiş

Prof. Dr. Halim İŞSEVER

İstanbul Üniversitesi

hissever@istanbul.edu.tr

(212) 531 03 40

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Sarper ERDOĞAN

İstanbul Üniversitesi

sarper@istanbul.edu.tr

(212) 414 30 00 – 22902

Özgeçmiş

Prof. Dr. Tekin AKGEYİK

İstanbul Üniversitesi

akgeyik@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11471

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ferdi TANIR

Çukurova Üniversitesi

ftanir@cu.edu.tr

(322) 338 68 24

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İstanbul Üniversitesi

incekara@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11550

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

develi@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 28

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ

İstanbul Üniversitesi

ore@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 – 15921

Özgeçmiş

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

İstanbul Üniversitesi

cezmi.eraslan@istanbul.edu.tr

(212) 440 19 64 – 10762

Özgeçmiş

Prof. Dr. Arzu TERZİ

İstanbul Üniversitesi

arzuterzi@mynet.com

(212) 4555700 – 15882

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa BUDAK

İstanbul Üniversitesi

mustafa.budak@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Sedat MURAT

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa DELİCAN

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000 – 11506

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Fuat GÜNERİ

Yıldız Teknik Üniversitesi

guneri@yildiz.edu.tr

(212) 383 28 70

Özgeçmiş

Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ

İstanbul Üniversitesi

halis.ersoz@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ömer SADULLAH

İstanbul Üniversitesi

omersa@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ayşe Oya ÖZÇELİK

İstanbul Üniversitesi

oyaoz@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70

Özgeçmiş

Prof. Dr. Gönen İlkar DÜNDAR

İstanbul Üniversitesi

gdundar@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Lale TÜZÜNER

İstanbul Üniversitesi

ltuzun@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Levent ŞAHİN

İstanbul Üniversitesi

levent.sahin@auzef.istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 -11480

Özgeçmiş

Doç. Dr. Meltem GÜNGÖR DELEN

İstanbul Üniversitesi

mgungor@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11483

Özgeçmiş

Doç. Dr. Sabahattin NAL

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Doç. Dr. Fatih Mehmet SANCAKTAR

İstanbul Üniversitesi

sancaktar@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 15914

Özgeçmiş

Doç. Dr. Abdurrahman BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

abdurrahman.bozkurt@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 13123

Özgeçmiş

Doç. Dr. Umut OMAY

İstanbul Üniversitesi

umutomay@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11489

Özgeçmiş

Doç. Dr. Şelale UŞEN

İstanbul Üniversitesi

susen@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Betül BATIR

İstanbul Üniversitesi

bbatir@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13017

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilek İNAL

İstanbul Üniversitesi

inald@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13021

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hayrünisa ALP

İstanbul Üniversitesi

hyralp@istanbul.edu.tr

(212) 440 03 45

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ö.Kürşad KARACAGİL

İstanbul Üniversitesi

o.karacagil@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ERDEM

İstanbul Üniversitesi

nilerdem@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 11989

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Erhan GÜLLÜ

İstanbul Üniversitesi

ramazan.gullu@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRLEK

İstanbul Üniversitesi

mehmet.gurlek@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naim ÇİÇEKLER

İstanbul Üniversitesi

acicekler@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYGÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi

mehmet.aygunes@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15953

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Aysel ERSOY YILMAZ

İstanbul Üniversitesi

aersey@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 17905

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Murat ELMALI

İstanbul Üniversitesi

melmali@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Feryal KORKMAZ

İstanbul Üniversitesi

fkorkmaz@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15868

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Şenol KURT

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Fatih YILMAZ

Yıldız Teknik Üniversitesi

ftyilmaz@yildiz.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ŞENOCAK

İstanbul Üniversitesi

hasansenocak@hotmail.com

(212) 440 00 00 – 11757

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi

gunesi@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 17781

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Sait TÜRKAN

İstanbul Üniversitesi

ysturkan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13123

Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Halis Çetin DEMİRCAN

İstanbul Üniversitesi

demircan@istanbul.edu.tr

(212) 414 30 00 – 22742

Özgeçmiş

Okt. Dr.Öznur GÜLDEN

İstanbul Üniversitesi

oznur.gulden@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 26121

Özgeçmiş

Okt. Seval ERGÜDER

İstanbul Üniversitesi

Okt. Ahmet PEKŞEN

İstanbul Üniversitesi

Okt. Esra KAYA

İstanbul Üniversitesi

Okt. Nalan TUR

İstanbul Üniversitesi

Okt. Pınar KAYA OKBAY

İstanbul Üniversitesi

Dr. Emir KAYACAN

İstanbul Üniversitesi

Öğr. Gör. Aydın ÖZBEY

İstanbul Üniversitesi